+387 36 552-796 bilans@bilans-mostar.com
Trg Ivana Krndelja 36a Mostar

Usluge


Naša koncepcija rada zasniva se na pružanju pune usluge komitentu što podrazumjeva:

 • Obrada poslovnih knjiga u poslovnim prostorijama Agencije ili po dogovoru kod klijenta
 • Vršimo obradu poslovnih knjiga ito:glavna knjiga, materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, pogonsko knjigovodstvo, analitika kupaca i dobavljača te ostale pomioćne knjige i evedencije
 • Izrada temeljnih finansijskih izvještaja (godišnjih, polugodišnjih i po potrebi mjesečnih finasijskih izvještaja) uz dosljednu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarada, Međunarodnih standarda finsnsijekog izvještavanja i usvojenih računovodstvenih politika
 • Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Mi vršimo u ime i za račun klijenta plaćanja kako u zemlji , tako i u inostranstvu, što podrazumjeva i fizičku dostavu virmanskih naloga u poslovnu banku (ukoliko se ne vrši plaćanje elektronskim putem)
 • Obavljanje poslkova u ime i za račun klijenta na banci, poreznoj upravi, penzijsko invalidskom osiguranju,zdrastvenom osiguranju, i ostalim sličnim institucijama
 • Po potrebi klijenta, mi vršimo poslove prezuzimanja klijentovih dnevnih pazara u poslovnim prostorijama klijenta i predaja istih u klijkentovu poslovnu banku
 • Mi vršimo porezno savjetovanje svojih klijenata, sa osnovnim ciljem što manjih, u granicama zakonskih normi , poreznih davanja naših klijenata

Postulati našeg rada

 • Tačnost
 • Poštivanje zakonskih rokova obračuna raznih poreza , doprinosa i ostalih fiskalnih opterećanja
 • Stručnost
 • Poštivanje zakonskih rokova predaje finansijskih i ostalih izvještaja raznim nadležnim institucijama
 • Uslužnost
 • Kontinuirano praćenje izmjena i dopuna, ili novih zakona, i upoznavanje sa istim svojih klijenata